Forberedelse til 1. Konsultation

Der er enkelte informationer vi gerne vil have at forældre og børn/unge medbringer til den første konsultation:

  • Barnets/den unges sygesikringsbevis
  • Udfyldt samtykkeerklæring (KLIK HER)
  • Medbring tidligere notater af højde/vægt målinger (evt. barnets bog)
  • Den medicin barnet eller den unge får
  • Hvis barnet/den unge får antihistaminer (allergimedicin), bør der holdes 3 dages pause med dette inden 1. besøg. Ellers vil evt. priktest ikke være mulig.
  • Hvis barnet/den unge får astmamedicin, vil det være en god idé at ikke at tage medicinen samme dag som 1. besøg.

 

Vi beder om ikke at medbringe søskende, så vi sammen kan koncentrere os om den, der er henvist.

Ved alle besøg skal barnet ledsages af en der har forældremyndigheden. Er dette rent undtagelsesvis ikke muligt, skal den, der ledsager barnet medbringe en fuldmagt fra en af forældremyndighedsindehaverne. Det er et lovkrav.

 

Hvor lang tid varer en konsultation og hvem bliver I set af?

Første konsultation varer fra ½ time op til 45 min, og i ses primært altid af den samme læge.

Efterfølgende konsultationer varer afhængigt af problemstilling ca. 15-30 min.

Skal der laves en test kan det tage længere tid, f.eks. vil en anstrengelsestest tage ca. 1 time.

Kontroltider kan foregå hos klinikkens øvrige sundhedsfaglig personale. De vil dog altid efterfølgende drøfte forløbet med lægen, og såfremt i har /eller de vurderer at der er et behov for at se børnelægen, er det altid muligt.

 

Hvornår returnerer i svar på min mail?

Vi prøver at besvare mails indenfor 3 dage, Ved ferie og kurser kan der dog gå lidt længere tid.

Vi varetager primært praktiske problemstillinger over mail (dvs. afbud, ny tid, receptfornyelse mm).

Husk! Vores mail er ikke krypteret, derfor skal du ikke sende cpr. nr., men kun navn og fødselsdato.

 

Når jeg lægger besked på telefonsvareren hvornår vender I tilbage?

Så vidt det er muligt, prøver vi at vende tilbage samme dag eller dagen efter, med forbehold for weekender, ferier og kurser.