Ris og Ros

I klinikken bestræber vi os kontinuerligt på at yde den bedste behandling og skabe tryghed i hele patientforløbet. Derfor hører vi gerne, hvad I synes, vi kunne gøre bedre og hvad I synes, vi gør godt.

Kvalitet

Høj kvalitet sikres ved  at klinikken akkrediteres iht. Den Danske Kvalitetsmodel. Klinikken får derfor hvert tredje år besøg af et surveyor team, der bedømmer kvaliteten af klinikkens ydelser i forhold til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel og vurderer om, klinikken opfylder disse og dermed kan akkrediteres.

Patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden fører Sundhedsstyrelsen tilsyn med al lægelige patientbehandling så det sikres, at alle led i patientbehandlingen og de enkelte patientforløb inkl. patientsikkerhed og administrative forhold lever op til gældende standarder. Sundhedsstyrelsens besøg finder sted hvert tredje år.