Værdier

Vores ønske og mål er, at I som forældre og børn oplever imødekommenhed, professionel behandling og et trygt forløb, der tilgodeser og respekterer jeres individuelle behov.

Vi mener, at den bedste patientbehandling bygger på respektfuldt samarbejde, høj faglig kvalitet, tryghed og tillid. Dette forudsætter et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone, åbenhed, hjælpsomhed, gensidig respekt og anerkendelse.

Faglighed

Vi vedligeholder og udvikler løbende vores faglighed ved deltagelse i kurser og kongresser. Derudover følger vi altid gældende guidelines.

Respekt

Vi tager patienter, forældre og personale alvorligt. Vi anerkender individuelle behov, ønsker og meninger og opbygger gennem inddragelse et tillidsfuldt samarbejde.

Engagement

Vi søger dialog med patienter og hinanden gennem åbenhed og nærvær. Vi er opmærksomme og lydhøre og tror på, at hvert enkelt menneske er unikt

Udvikling

Vi er ambitiøse og resultatorienterede. Vi er åbne overfor forandringer og nye måder at tænke på. Det mener vi er en forudsætning for at fastholde en høj faglighed.

Ansvar

Vi tager alle ansvar for at nå det fælles mål at møde patient og familie med ansvarlighed, nærhed og professionalisme.  Alle ansatte har også fokus på det fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø.