Har I brug for en akut tid eller for at konferere en patient?

Praktiserende læger er altid velkomne til at ringe og konferere en patient eller anmode om en akut tid. Bagom-telefonnummer findes ved at logge ind på sundhed.dk med sundhedsfaglig nemID: Vælg ”Find Behandler” i øverste bjælke og udfyld navn: 
Marla Chellakooty

I er også velkommen til at sende et koorespondancebrev via edifact.

En kort beskrivelse af hvem jeg er, og hvad vi kan findes ved at klikke på boksen.

Henvisning til klinikken

Henvisning sendes altid elektronisk til :

  • Lokationsnr: 5790002287268
  • Ydernr.: 244430

Henvisningen skal indeholde henvisningsårsag/diagnose med en kort beskrivelse af problemet. Vi vil altid meget gerne have tilsendt barnets vækstdata uanset henvisningsårsag.