Forberedelse til Første Besøg

Her på siden finder I information om hvordan I forbedreder jer til første besøg hos os.
Der er enkelte informationer, vi gerne vil have, at forældre og børn/unge medbringer til den første konsultation:

  • Barnets/den unges sygesikringsbevis
  • Medbring tidligere notater af højde/vægt målinger (evt. barnets bog)
  • Hvis barnet/den unge får antihistaminer (allergimedicin), bør der holdes 3 dages pause med dette inden Første besøg. Ellers vil evt. priktest ikke være mulig.
  • Udfyldt samtykkeerklæring
  • Den medicin barnet eller den unge får
  • Hvis barnet/den unge får astmamedicin, vil det være en god idé at ikke at tage medicinen samme dag som Første besøg.

Vi beder om ikke at medbringe søskende, så vi sammen kan koncentrere os om den, der er henvist.

Ved alle besøg skal barnet ledsages af en der har forældremyndigheden. Er dette rent undtagelsesvis ikke muligt, skal den, der ledsager barnet medbringe en fuldmagt fra en af forældremyndighedsindehaverne. Dette er et lovkrav.

Første konsultation varer fra ½ time op til 45 min, og I ses primært altid af den samme læge.

Efterfølgende konsultationer varer afhængigt af problemstilling ca. 15-30 min.

Skal der laves en test kan det tage længere tid, f.eks. vil en anstrengelsestest tage ca. 1 time.

Kontroltider kan foregå hos klinikkens øvrige sundhedsfaglig personale. De vil dog altid efterfølgende drøfte forløbet med lægen, og såfremt I har/eller de vurderer at der er et behov for at se børnelægen, er det altid muligt.

Vi prøver at besvare mails indenfor tre dage, Ved ferie og kurser kan der dog gå lidt længere tid.

Vi varetager primært praktiske problemstillinger over mail (dvs. afbud, ny tid, receptfornyelse mm).

Husk! Vores mail er ikke krypteret, derfor skal du ikke sende cpr. nr., men kun navn og fødselsdato.

Så vidt det er muligt, prøver vi at vende tilbage samme dag eller dagen efter, med forbehold for weekender, ferier og kurser.